Grupul de Acțiune Locală
Valea Râmnicului
Prezentare GAL

Teritoriul reprezentat de «Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului» este un spațiu rural în totalitate, ce se confruntă cu problemele specifice satului românesc, probleme ce fac diferența dintre un spațiul urban mai dezvoltat, și unul rural, prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potențialul demografic, sănătate, școală, cultură, etc.

Obiective

Pentru reducerea acestor disparități, una dintre soluții o reprezintă elaborarea și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală de către comunitațile componente, organizate juridic în cadrul unui parteneriat public-privat, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen al teritoriului. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie integrată de dezvoltare locală, elaborată și implementată local, administrată de membrii ai GAL-ului, care vor reprezenta comunitățile din teritoriu. Practic, dezvoltarea teritoriului rural GAL Valea Râmnicului acoperit de programul LEADER, va fi programată și coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și care vor purta responsabilitatea evoluției în timp a comunităților locale din teritoriu.

Informatie
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.” „Toate informaţiile, privind programul PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.”
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania