Prezentare

Teritoriul reprezentat de «Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului» este un spațiu rural în totalitate, ce se confruntă cu problemele specifice ale satului românesc, probleme ce fac diferența dintre un spațiul urban mai dezvoltat, și unul rural, prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potențialul demografic, sănătate, școală, cultură, etc.

Obiective

Pentru reducerea acestor disparități, una dintre soluții o reprezintă elaborarea și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală de către comunitațile componente, organizate juridic în cadrul unui parteneriat public-privat, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen al teritoriului. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie integrată de dezvoltare locală, elaborată și implementată local, administrată de membrii ai GAL-ului, care vor reprezenta comunitățile din teritoriu. Practic, dezvoltarea teritoriului rural GAL Valea Râmnicului acoperit de programul LEADER, va fi programată și coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și care vor purta responsabilitatea evoluției în timp a comunităților locale din teritoriu.

Despre noi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Comunicat deschidere 19.1

Acțiuni de animare a teritoriului 19.1

Intalniri ale grupurilor tematice 19.1

Calendar implementare 19.1

„Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

Reprezentanța Comisiei Europene în România...